Lokation

Her finder du os

Sådan finder du os

Sydbank Arena/Koldinghallerne ligger i den sydlige del af Kolding, ca. 2 minutters kørsel fra motorvejen.

Bus til og fra Sydbank Arena

Fra Kolding Station kan der tages Bybus 3 og Bus 134 stå af ved, Vondsilvej v Ambolten, og gå 7 min til destinationen.
Eller Bybus 4 og stå af ved, Jernet v Ambolten, eller Kolding Hallerne og dernæst gå 2-5 min til destinationen.

Samme busser kan tages tilbage til Kolding Station og andre kendte destinationer i Kolding. Benyt rejseplanen her.

Hvis du kommer fra motorvejen

Tag afkørsel 65 Kolding S (E45) – Følg rute 25.
I første lyskryds drej til højre ad Vonsildvej (170) og fortsæt ca. 800 meter.
Drej til venstre ad Ambolten – Sydbank Arena ligger på højre side, hvor der forefindes 800 gratis parkeringspladser.